Fastighetsskötsel

Brf Ångturbinen har tecknat avtal med Nacka Drift & Skötsel AB gällande fastighetsskötsel och drift från och med 1/1 2016.

Felanmälan vardagar 8-16 till telefon 073-551 37 45 eller dygnet runt på www.nackadrift.se. Vid akuta fel övrig tid går det att få hjälp genom deras journummer 08-18 70 00. 

Fel i bostadsrättslägenheten hanteras vanligen av medlemmen själv enligt föreningens stadgar. Kontakta styrelsen vid frågor angående detta. 

Nacka Drift & Skötsel AB bistår även enskilda medlemmar om så önskas. Detta faktureras direkt till medlemmen.

Att förebygga vattenskador

Klicka här för att få bra tips och råd gällande hur du kan förebygga vattenskador i din lägenhet

Är elementen kalla?

Om det är svårt att få upp värmen, tänk på att lufta av elementen för att säkerställa cirkulation av varmvatten i elementen. Detta bör göras minst en gång per år.

  • Prova först att avlufta radiatorn. Kommer det bara vatten - stäng genast avluftningen.
  • Kontrollera att termostaterna fungerar som de ska genom att vrida dem fram och tillbaka ett par gånger. De ska sedan bli varmt.
  • Hänger det gardiner över termostaten? Då kan den tro att det är varmare än vad det är.
  • Det sitter ett filter bakom de flesta elementen. Kolla att filtret är inte igensatt och att luckan under inte står öppen. Luften som kommer utifrån ska gå genom elementet.

 

Ett bra dokument som beskriver radiatorerna/elementen hittar du här!

Mejla gärna oss i styrelsen hur ni avhjälpt problem, så att vi kan dela med oss av tipsen till andra om problem uppstår.

Brandsäkerhet

För din egen och dina grannars säkerhet kan det vara bra att skänka en extra tanke åt brandsäkerhet.

Se till att du har nödvändig säkerhetsutrustning, kontrollera batterier i brandvarnaren. Tänk även på att hålla trapphus och portar fria från brandfarligt material; barnvagnar, dörrmattor etc. Släng heller inte oönskad reklam, telefonkataloger och dylikt vid postboxarna!

Mycket tips, råd och information finns bl.a. hos Brandskyddsföreningen: http://www.brandskyddsforeningen.se